พวกฝรั่งชอบเขียนว่า ที่เมืองไทยสามารถรักษา ความเป็นเอกราชมาได้ทุกวันนี้

“…..พวกฝรั่งชอบเขียนว่า ที่เมืองไทยสามารถรักษา
ความเป็นเอกราชมาได้ทุกวันนี้ นอกเหนือจาก
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ต่างๆ​ ที่ทรงดำเนินพระราโชบายการต่าง
ประเทศอย่างมองการณ์ไกลแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็
เพราะเรามีระบบราชการที่เข้มแข็ง

แต่ผมออกจากระบบราชการมา 45 ปีแล้ว พอมอง
ย้อนกลับไป ระบบราชการเมืองไทยในวันนี้ตกต่ำไป
เยอะข้าราชการไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ความรู้
ความสามารถมีแต่ความกล้าหาญในเชิงความคิดก็ดี 
หรือในเชิงความมั่นใจในเนื้องาน ในข้อเท็จจริง ใน
หลักการดูจะเสื่อมคลายไปเยอะ ไม่เป็นตัวของตัว
เอง พร้อมจะรับคำสั่งจาก #ผู้มีอำนาจ โดยไม่มีการ
ไตร่ตรอง

แน่นอน ข้าราชการดีๆ ที่เก่งและกล้าผมว่ายังมีอยู่
มากแต่โดยทั่วไปมักขี้ขลาด ความแหย ความกลัว
อำนาจ

ผมเคยพูดสนุกๆ ว่า ถ้าคุณอยู่ราชการในช่วง 5 – 10 
ปีแรก คุณจะยังแข็งขัน มีพลัง มีไฟ พอย่างเข้าปีที่
10​ คุณจะถูกระบบราชการกลืน ทีนี้ยิ่งอยู่ต่อไปๆ
ยิ่งโง่​ ยิ่งไม่กล้ารับผิดชอบ ไม่กล้าตัดสินใจ ทุก
อย่างต้องตั้งคณะกรรมการ หลายอย่างที่อธิบดีควตัดสินใจได้​ ปลัดควรตัดสินใจได้ ก็ไม่ เอะอะอะไรก็
ตั้งกรรมการ

และเรื่องโกง มีข้าราชการไม่น้อยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการโกงแบบ ‘ไม่ตั้งใจ’ แต่ที่ทำไปเพราะความ
กลัว​ #นายสั่งก็ต้องทำ ซึ่งเรื่องนี้ความจริงไม่ยาก
อะไรเลย​ ถ้าเห็นว่านายสั่งในทางที่ผิดก็แค่บอกให้
นายเขียนสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
#ที่คนอื่นเขาหลุดไปได้เพราะ
#เขาสั่งกันทางวาจาไม่มีหลักฐานแล้วคุณจะโง่ไปรับ
#คำสั่งเขาทำไม

ไม่รู้นะ สำหรับตัวผมมันไม่ยากอะไรเลย ถ้าเราทำ
ตามเนื้อผ้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ต้องกลัวอะไรทั้ง
สิ้น​ ถามว่าเจ็บตัวไหม อาจจะเจ็บบ้างแต่ต้องไม่กลัว
เพราะความจริงมันจะไม่หนีไปไหน…..”

อานันท์ ปันยารชุน
Optimum View (Building Dialogue)
อานันท์ ปันยารชุน กับการสร้างสะพานแห่งความ
เข้าใจ ในยุคสมัยแห่งการแบ่งแยก

#สำนักข่าวเครือข่ายประชารัฐแห่งประเทศไทย

Facebook Comments

LegendKillers