ฉลองพัดยศ พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวํโส) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)

พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพสารเมธี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ ทั้งในอุดรธานี และใกล้เคียงพร้อมด้วยประชาชนศิษยานุศิษย์จำนวนมาก
มาร่วมต้อนรับและถวายมุทิตาสักการะ และฉลองพัดยศ พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวํโส) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) และเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวํโส) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) และเจ้าอาวาสจัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชสารโกศล” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทร พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
หลังจากที่พระราชสารโกศล เดินทางจากเครื่องบินถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานี แล้ว ทางคณะฝ่ายต้อนรับก็นำมาตั้งขบวนรอรับจากนักศึกษาและประชาชนจากหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเดินขบวนแห่ไปตามถนนโพศรี เข้าสู่วัดโพธิสมภรณ์ และสู่พิธีต้อนรับที่พระอุโบสถแล้ว พระราชสารโกศล ก็ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะพระพุทธรูปประธาน ,ถวายสักการะรูปเหมือนพระธรรมเจดีย์,พระอุดมญาณโมลี และถวายสักการะพระเทพสารเมธี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 8
ต่อมานายกองเอกปราโมทย์ฯ ได้อ่านพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระสิทธิสารเมธี เป็นพระราชสารโกศล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร ปวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1 ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณร ในพระอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้สนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ 19 รูป เจริญชัยมงคลคาถา แล้วพระราชสารโกศล ถวายปัจจัยไทยธรรม, พระสงฆ์อนุโมทนา หลังจากนั้นพระราชสารโกศล ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะในครั้ง ต่อมานายกองเอกปราโมทย์ฯ ก็ได้นำพระสงฆ์และข้าราชการ ประชาชนจำนวนมากเข้าถวายสักการะ เป็นเสร็จพิธี
#เจ้าอาวาส #วัดโพธิสมภรณ์ #พระอารามหลวง #ฉลองพัดยศ #พระสุทธิสารเมธี #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท