อุดรธานีแถลงข่าวไตรมาส 3 ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และประสานความร่วมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ แผนงานที่จะดำเนินการ ซึ่งในปี 2562 อุดรธานี เตรียมเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ในปี 2569

ที่ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานีไตรมาส 3 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารจัดการน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี 2569 (ค.ศ.2026) การเตือนภัยกลโกง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ดอกรวงผึ้งที่ปลูกไว้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และดอกรวงผึ้งพระราชทานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง ออกดอกบานสะพรั่งรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมความสวยงามดอกรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ 17 แห่งในพื้นที่ ซึ่งมีความจุรวมอยู่ที่ 338.985 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเพียง 109.474 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 32.29 เปอร์เซ็นต์ของความจุซึ่งน้อยกว่าปี 2561 ที่มีความจุที่ 109.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสำรวจทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและจัดให้มีการประชุมติดตามสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอทั้ง 20 อำเภอทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อ

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานีภายใต้การนำของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีความพร้อมในการเตรียมเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในนามประเทศไทย ในปี 2569 โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2562 คาดจะทราบผลประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้มีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องทั้งรูปแบบการจัดงาน พื้นที่โดยในเบื้องต้นกำหนดใช้พื้นที่หนองแดเป็นพื้นที่จัดงาน ซึ่งหนองแดมีจุดเด่นของพื้นที่ ที่ไม่ซ้ำกับพื้นที่การจัดงานในครั้งก่อนๆ เพราะมีทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ เหมาะแก่การจัดเป็นพื้นที่แสดงพืชสวนโลก ในขณะที่จังหวัดเองก็ได้มีการหารือทุกภาคส่วนเรื่องการใช้พื้นที่ในอนาคตซึ่งหากอุดรธานีได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี 2569 จังหวัดก็จะเกิดเมืองใหม่ที่เจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในส่วนของเรื่องการเตือนภัยกลโกง ซึ่งมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในลักษณะแชลูกโซ่ และการระดม ขอให้ประชาชนระมัดระวัง อาจโดนหลอกให้ลงทุนจนมีประชาชนหลายคนตกเป็นเหยื่อ จึงขอให้สื่อมวลชนร่วมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนหลงเชื่อ ในขณะที่ส่วนราชการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สายด่วน 1567

อุดรธานีแถลงข่าวไตรมาส 3 ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และประสานความร่วมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ แผนงานที่จะดำเนินการ ซึ่งในปี 2562 อุดรธานี เตรียมเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ในปี 2569ที่ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานีไตรมาส 3 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารจัดการน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี 2569 (ค.ศ.2026) การเตือนภัยกลโกงนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ดอกรวงผึ้งที่ปลูกไว้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และดอกรวงผึ้งพระราชทานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง ออกดอกบานสะพรั่งรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมความสวยงามดอกรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ 17 แห่งในพื้นที่ ซึ่งมีความจุรวมอยู่ที่ 338.985 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเพียง 109.474 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 32.29 เปอร์เซ็นต์ของความจุซึ่งน้อยกว่าปี 2561 ที่มีความจุที่ 109.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสำรวจทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและจัดให้มีการประชุมติดตามสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอทั้ง 20 อำเภอทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานีภายใต้การนำของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีความพร้อมในการเตรียมเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในนามประเทศไทย ในปี 2569 โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2562 คาดจะทราบผลประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้มีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องทั้งรูปแบบการจัดงาน พื้นที่โดยในเบื้องต้นกำหนดใช้พื้นที่หนองแดเป็นพื้นที่จัดงาน ซึ่งหนองแดมีจุดเด่นของพื้นที่ ที่ไม่ซ้ำกับพื้นที่การจัดงานในครั้งก่อนๆ เพราะมีทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ เหมาะแก่การจัดเป็นพื้นที่แสดงพืชสวนโลก ในขณะที่จังหวัดเองก็ได้มีการหารือทุกภาคส่วนเรื่องการใช้พื้นที่ในอนาคตซึ่งหากอุดรธานีได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี 2569 จังหวัดก็จะเกิดเมืองใหม่ที่เจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในส่วนของเรื่องการเตือนภัยกลโกง ซึ่งมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในลักษณะแชลูกโซ่ และการระดม ขอให้ประชาชนระมัดระวัง อาจโดนหลอกให้ลงทุนจนมีประชาชนหลายคนตกเป็นเหยื่อ จึงขอให้สื่อมวลชนร่วมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนหลงเชื่อ ในขณะที่ส่วนราชการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สายด่วน 1567cr ข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ทีมข่าว ส.ปชส.อด.ภาพ : ทีมข่าว คปท.#แถลงข่าวไตรมาส3 #งานพืชสวนโลก #หนองแด #ข่าวอุดร #สำนักข่าวคปท

Posted by สำนักข่าว คปท. อุดรธานี on Thursday, August 1, 2019

cr ข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ทีมข่าว ส.ปชส.อด.

ภาพ : ทีมข่าว คปท.

#แถลงข่าวไตรมาส3 #งานพืชสวนโลก #หนองแด #ข่าวอุดร #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท