สาวป่วยเครียดเป็นโรคซึมเศร้า ใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด หามส่งโรงพยาบาล

มีรายงานจากโรงพยาบาลน้ำโสม โดยมีกรณีผู้ป่วยชัก เพราะใช้น้ำมันกัญชาติดต่อกัน 3 วัน หยดเกินปริมาณ overdose จึงติดต่อไปยังโรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ทราบว่ามีผู้ป่วยมารักษา จากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณจริง โดยผู้ป่วยเป็นหญิง อายุประมาณ 40 ปี มีการใช้น้ำมันกัญชามาได้ 3 วัน หยดใต้สิ้น โดยผู้ป่วยรายนี้ที่ต้องใช้น้ำมันกัญชา เพราะมีอาการเครียดและซึมเศร้า ซึ่งมีญาตินำน้ำมันกัญชามาให้ทดลองใช้ ซึ่งทางแพทย์โรงพยาบาลน้ำโสม ระบุข้อมูลว่า ผู้ป่วยเครียดเป็นโรคซึมเศร้า หากจะมาคุยกับผู้ป่วย ควรให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นก่อน เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเครียดมากขึ้น
ทางด้าน นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ป่วยเกิดอาการช็อกจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณ ส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำโสม ทราบว่าผู้ป่วยนำน้ำมันกัญชามาใช้เอง นับว่าอันตรายมาก โดยมีผู้สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งน้ำมันกัญชาไม่ได้มาตรฐาน การที่น้ำมันกัญชาไม่ได้มาตรฐาน หากใช้หยดไปมาก ๆ ก็จะทำให้ไม่รู้สึกตัว หากมีอาการเช่นนี้ ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลดูแล เพื่อจะได้ติดตามอาการได้ โดยอุดรธานี มีรายงานผู้ป่วยจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณ 2-3 เคส แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
โดยที่สำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ จะต้องปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาโรคที่ตัวผู้ป่วยเองเป็นอยู่ ก่อนที่จะใช้น้ำมันกัญชา และน้ำมันกัญชาที่จะซื้อมาใช้ ต้องเป็นน้ำมันกัญชาที่ได้มาตรฐาน ผ่านองค์การเภสัชกรรม อย่าซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาด
นายอุเทนฯ กล่าวอีกว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค ยังคงมีผู้ที่เข้าใจผิดในเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชา ที่มีการหาซื้อมาใช้เอง ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีแพทย์สั่ง ซึ่งทั้งนี้หากผู้ป่วยต้องการใช้ ควรที่จะใช้น้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ที่ผลิตออกมาได้มาตรฐาน มีทั้งหมด 3 สูตรด้วยกัน ซึ่งการใช้ที่สำคัญคือการหยดใต้ลิ้นเพียง 1 หยด อย่างเคสผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำโสม ทราบว่าหยดน้ำมันกัญชาใต้ลิ้น 3 หยด ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า overdose คืออาการที่อาจทำให้หมดสติ จนต้องส่งเข้าโรงพยาบาล นี่เป็นอาการข้างเคียงที่สำคัญอย่างมาก
สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาต้องหยดใต้ลิ้นเพียง 1 หยดเท่านั้น ซึ่งบางคนหยดไม่ถูก แล้วกลืนลงไปในท้องทำให้มันจะเกิด เมตาโบลิซึม ในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะทำให้อาการออกฤทธิ์ช้า ทำให้ต้องหยดไปหลายหยด พอตัวยาออกฤทธิ์มันก็เกิดอาการข้างเคียง overdose และอย่าซื้อมาใช้เอง โดยไม่มีแพทย์สั่ง ซึ่งสามารถติดต่อแพทย์ที่ทำการรักษา และจากองค์การเภสัชกรรม เรื่องของน้ำมันกัญชา ในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ ทาง รมว.สาธารณสุข จะเดินทางมาเปิดการอบรมแพทย์ที่ดูแลเรื่องการรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชา ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณ เป็นผู้หญิงอายุ 41 ปี เป็นชาวบ้านใน ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม ที่ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคเครียดและซึมเศร้า มาได้ประมาณ 2- 3 วัน สาเหตุที่ต้องใช้น้ำมันกัญชา เพราะมีอาการเครียด มีคนอื่นเอานำน้ำมันกัญชาให้ใช้ บอกว่าซื้อน้ำมันกัญชา มาจากทางอินเตอร์เน็ต ตอนเข้ารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลน้ำโสม มีอาการวิงเวียน และอาเจียร ซึ่งทางแพทย์โรงพยาบาลน้ำโสม ให้การรักษาพร้อมให้ยา ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และกลับบ้านไปแล้ว

สาวป่วยเครียดเป็นโรคซึมเศร้า ใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด หามส่งโรงพยาบาล

มีรายงานจากโรงพยาบาลน้ำโสม โดยมีกรณีผู้ป่วยชัก เพราะใช้น้ำมันกัญชาติดต่อกัน 3 วัน หยดเกินปริมาณ overdose จึงติดต่อไปยังโรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ทราบว่ามีผู้ป่วยมารักษา จากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณจริง โดยผู้ป่วยเป็นหญิง อายุประมาณ 40 ปี มีการใช้น้ำมันกัญชามาได้ 3 วัน หยดใต้สิ้น โดยผู้ป่วยรายนี้ที่ต้องใช้น้ำมันกัญชา เพราะมีอาการเครียดและซึมเศร้า ซึ่งมีญาตินำน้ำมันกัญชามาให้ทดลองใช้ ซึ่งทางแพทย์โรงพยาบาลน้ำโสม ระบุข้อมูลว่า ผู้ป่วยเครียดเป็นโรคซึมเศร้า หากจะมาคุยกับผู้ป่วย ควรให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นก่อน เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเครียดมากขึ้นทางด้าน นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ป่วยเกิดอาการช็อกจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณ ส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำโสม ทราบว่าผู้ป่วยนำน้ำมันกัญชามาใช้เอง นับว่าอันตรายมาก โดยมีผู้สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งน้ำมันกัญชาไม่ได้มาตรฐาน การที่น้ำมันกัญชาไม่ได้มาตรฐาน หากใช้หยดไปมาก ๆ ก็จะทำให้ไม่รู้สึกตัว หากมีอาการเช่นนี้ ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลดูแล เพื่อจะได้ติดตามอาการได้ โดยอุดรธานี มีรายงานผู้ป่วยจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณ 2-3 เคส แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตโดยที่สำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ จะต้องปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาโรคที่ตัวผู้ป่วยเองเป็นอยู่ ก่อนที่จะใช้น้ำมันกัญชา และน้ำมันกัญชาที่จะซื้อมาใช้ ต้องเป็นน้ำมันกัญชาที่ได้มาตรฐาน ผ่านองค์การเภสัชกรรม อย่าซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาด นายอุเทนฯ กล่าวอีกว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค ยังคงมีผู้ที่เข้าใจผิดในเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชา ที่มีการหาซื้อมาใช้เอง ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีแพทย์สั่ง ซึ่งทั้งนี้หากผู้ป่วยต้องการใช้ ควรที่จะใช้น้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ที่ผลิตออกมาได้มาตรฐาน มีทั้งหมด 3 สูตรด้วยกัน ซึ่งการใช้ที่สำคัญคือการหยดใต้ลิ้นเพียง 1 หยด อย่างเคสผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำโสม ทราบว่าหยดน้ำมันกัญชาใต้ลิ้น 3 หยด ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า overdose คืออาการที่อาจทำให้หมดสติ จนต้องส่งเข้าโรงพยาบาล นี่เป็นอาการข้างเคียงที่สำคัญอย่างมากสำหรับการใช้น้ำมันกัญชาต้องหยดใต้ลิ้นเพียง 1 หยดเท่านั้น ซึ่งบางคนหยดไม่ถูก แล้วกลืนลงไปในท้องทำให้มันจะเกิด เมตาโบลิซึม ในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะทำให้อาการออกฤทธิ์ช้า ทำให้ต้องหยดไปหลายหยด พอตัวยาออกฤทธิ์มันก็เกิดอาการข้างเคียง overdose และอย่าซื้อมาใช้เอง โดยไม่มีแพทย์สั่ง ซึ่งสามารถติดต่อแพทย์ที่ทำการรักษา และจากองค์การเภสัชกรรม เรื่องของน้ำมันกัญชา ในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ ทาง รมว.สาธารณสุข จะเดินทางมาเปิดการอบรมแพทย์ที่ดูแลเรื่องการรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชา ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินปริมาณ เป็นผู้หญิงอายุ 41 ปี เป็นชาวบ้านใน ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม ที่ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคเครียดและซึมเศร้า มาได้ประมาณ 2- 3 วัน สาเหตุที่ต้องใช้น้ำมันกัญชา เพราะมีอาการเครียด มีคนอื่นเอานำน้ำมันกัญชาให้ใช้ บอกว่าซื้อน้ำมันกัญชา มาจากทางอินเตอร์เน็ต ตอนเข้ารักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลน้ำโสม มีอาการวิงเวียน และอาเจียร ซึ่งทางแพทย์โรงพยาบาลน้ำโสม ให้การรักษาพร้อมให้ยา ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และกลับบ้านไปแล้ว#น้ำมันกัญชา #เกินขนาด #รักษาโรค #โรงพยาบาลน้ำโสม #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Posted by สำนักข่าว คปท. อุดรธานี on Friday, 9 August 2019


#น้ำมันกัญชา #เกินขนาด #รักษาโรค #โรงพยาบาลน้ำโสม #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท