ม.ราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา นำนักศึกษาเรียนรู้วิถีดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและลงแขกดำนา ณ แปลงนาสาธิตของศูนย์วิจัยและพัฒนา บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีอาจารย์สาขาวิชาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี เป็นวิทยากรสอนและสาธิตกระบวนการทำนาให้กับนักศึกษาจิตอาสาและผู้ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การเตรียมแปลงนา การเพาะต้นกล้า การไถ การคราดแปลงนาโดยใช้ควาย และการปักดำต้นข้าว ซึ่งเป็นวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาอีสาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
สำหรับกิจกรรมลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดเป็นประจำทุกปีในฤดูทำนา เพื่อให้นักศึกษาจิตอาสาที่ลงชื่อร่วมกิจกรรม ได้มาเรียนรู้วิถีการทำนาในอดีต ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการไถ การคราดนาด้วยควาย ซึ่งเป็นวิธีการทำเกษตรแบบดั้งเดิม รวมถึงการลงแขกดำนา ที่เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานช่วยเหลือในการผลิต ช่วยลดต้นทุน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในหมู่บ้านสมัยก่อน ที่อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปช่วยเหลือกันและกัน จนงานเสร็จสิ้นลงทั้งหมด
ทั้งนี้ช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก็จะได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้ง ณ แปลงนาแห่งนี้


#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและลงแขกดำนา #บ้านตาด #สาขาวิชาการผลิตพืช #นักศึกษาจิตอาสา #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท