อุดรธานี Sport City Run 2019

ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวิ่งอุดรธานี สปอร์ตซิตี้รัน Sport City Run 2019 โดยมีนางยุวดี ออมอด หัวหน้าฝ่ายบริหารศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี คุณกฤษณา ธีรวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ตัวแทน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ,นายทวีศักดิ์ สุริยกมล ,นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว
ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา สปอร์ตซิตี้ 1 ใน 6 เมืองของประเทศ ซึ่งการที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาทำให้จังหวัดอุดรธานีมีกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และต้นปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 มกราคม 2563 เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเตรียมตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักกีฬาที่มาจากทั่วประเทศ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งอุดรธานี สปอร์ตซิตี้ รัน Sport City Run 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 อุดรธานี เกมส์ และกระตุ้นการรับรู้ให้กับพี่น้องชาวอุดรธานี เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักกีฬาที่มาจากทั่วประเทศ และเพื่อสนับสนุนเมืองกีฬาโดยสร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนห้วยหลวงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้ ระยะ 10.1 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มอายุ ประเภทชาย มี 6 กลุ่มอายุ โดยกลุ่มแรกอายุไม่เกิน 19 ปี,กลุ่มที่สองอายุ 20-29 ปี,กลุ่มที่สามอายุ 30-39 ปี ,กลุ่มที่สี่ อายุ 40-49 ปี กลุ่มที่ห้า อายุ 50-59 ปี และกลุ่มที่หก อายุ 60 ปี ขึ้นไป ส่วนประเภทหญิง มี 5 กลุ่มอายุ ซึ่งกลุ่มกลุ่มแรก อายุไม่เกิน 19 ปี ,กลุ่มที่สอง อายุ 20-29 ปี,กลุ่มที่สาม 30-39 ปี,กลุ่มที่สี่ 40-49 ปี และกลุ่มที่ห้า 50 ปี ขึ้นไป
ส่วนการเดิน-วิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ไม่กำหนดอายุ และไม่มีการแข่งขัน หากท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเพจ UDONTHANI Sport City Run ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ ดังกล่าว


#งานวิ่ง #สปอร์ตซิตี้รัน #SportCityRun2019 #เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41 #อุดรธานีเกมส์ #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท