การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ

บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าอบรมที่ประกอบอาชีพทำขนมและอาหารขาย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 22 คน ต่างตั้งอกตั้งใจเรียนรู้การทำขนมบุหลันดั้นเมฆและขนมหันตรา ขนมหวานไทยที่มีเอกลักษณ์ในด้านความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันในวิธีการทำ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสง เป็นครูวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ ณ อาคารประกอบอาหารไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

นางนิยะดา อินทราเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการเรียนการสอนในโรงเรียน ตามโครงการ OTOP School ซึ่งปัจจุบันมีเพียงการสอนด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนนำทักษะการทำขนมไทยโบราณ นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว และร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตามโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ กำหนดฝึกอบรม จำนวน 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง

โดยเมนูขนมหวานที่ฝึกปฏิบัติประกอบด้วย ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมหันตรา ขนมอินทนิล ขนมจีบนกไทย ขนมช่อม่วง ขนมทองเอก และขนมจ่ามงกุฎ มุ่งหวังให้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับ นำไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถขยายผลและต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

cr: ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

#การทำขนมไทยโบราณ #ฝึกอบรม #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี #OTOPSchool #โครงการ101อาชีพ#เฉลิมพระเกียรติ #ข่าวอุดรธานี #ข่าวชาวบ้าน #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท