น้ำเริ่มไหลเข้าเขื่อนห้วยหลวง แต่ยังไม่สามารถปล่อยน้ำให้ใช้ได้

นายวิชัย จาตุรงต์กร ผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาและส่งน้ำห้วยหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สถานการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หนึ่งในจำนวน 2 แห่งของ จ.อุดรธานี มีน้ำเหลืออยู่ในอ่างฯ 30.50 ล้าน ลบม.หรือประมาณ 22.53 % จากความจุที่ 135.570 ล้าน ลบม. ที่ผ่านมามาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับอิทธิพลจากพายุที่เกิดขึ้นน้อย จึงได้ประกาศเตือนให้มีการช่วยกันประหยัดการใช้น้ำเพื่อป้องกันปัญหาวิกฤติแล้ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต้องประหยัดการใช้น้ำในการเกษตรให้มากเป็นกรณีพิเศษ เพราะช่วงนี้อ่างหยุดปล่อยน้ำไว้ก่อน
ทั้งนี้เพราะในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีพายุหลายลูกที่เกิดขึ้นที่ทะเลจีนใต้แต่ไม่ส่งผลอิทธิพลต่อพื้นที่ของบ้านเราไม่มากนัก เช่นตอนที่มี”พายุวิภา”ก็ขึ้นไปทางทิศเหนือไม่เกิดร่องกดทำให้ได้น้ำไม่เท่าไหร่เพียง 3 แสน ลบม.เศษๆเท่านั้น และเมื่อสัปดาห์ก่อนสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมา มีน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยวันละประมาณ 1 ล้าน ลบม.เศษ ตั้งวันที่ 11-14 ส.ค. มีน้ำสะสมประมาณ 3.9 ล้าน ลบม. และคาดว่าจะมีน้ำที่อยู่ในทุ่งด้านเหนือจำนวนหนึ่งจะไหลลงอ่างอีกจำนวนหนึ่ง ก็จะได้น้ำประมาณ 4 ล้าน ลบม.เศษ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพาย”เรจีม่า” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในประเทศ สสป.ลาว และจีนได้ส่งผลให้ต่อภาคอีสานตอนบนและพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีฝนตกด้วยและมีน้ำไหลลงอ่างห้วยหลวงบ้าง
นายวิชัยกล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีความต้องการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการระเหยรั่วซึมในระหว่างทางประมาณวันละประมาณ 2 แสน ลบม. หรือเดือนละ 6 ล้านลบม. ซึ่งจากจำนวนน้ำฝนที่ไหลลงอ่างในช่วงที่ผ่านมาจำนวน 3-4 ล้าน ลบม.ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้ประมาณ 1เดือน และมีการคาดการณ์ว่าในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของฤดูฝนปีนี้ คือ สิงหาคม กันยายนและตุลาคม จากการคาดการณ์จะมีน้ำไหลลงอ่างห้วยหลวงอีกประมาณ 20-30 ล้าน ลบม.
ซึ่งจากการวิเคราะห์คาดการณ์ในปีนี้ หากเกิดวิกฤติที่สุดเหมือนกับปี 2548 ที่เกิดภาวะแล้งสุด ใน 3 เดือนต่อจากนี้ไปจะมีน้ำไหลลงอ่างที่ประมาณ 30 ล้าน ลบม.ซึ่งถือว่าวิกฤติต่ำสุดจริงๆ เมื่อรวมกับน้ำที่มีอยู่ในอ่างประมาณ 30 ล้าน ลบม รวมเป็น 60 ล้าน ลบม.และใช้ไปในด้านอุปโภค-บริโภคประมาณ 18-20 ล้าน ลบม.ก็จะเหลืออยู่ในอ่างประมาณ 40 ล้าน ลบม. โดยหมายถึงเป็นการคาดหมายที่เกิดวิกฤติวิกฤติต่ำสุดเหมือนกับที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2548 และย้ำว่าในปีนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจะไม่เต็มอ่างแน่นอน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์คาดการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งหากว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนปีนี้หากว่าเกิดน้ำเหลือในอ่างตามที่วิเคราะห์คาดการณ์ 40 ล้าน ลบม.ก็ถือว่าวิกฤติ น้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้งใช้ไม่ได้ และหากว่าเหลือ 20 ล้าน ลบม. ก็จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภคก่อน
โดยในขณะนี้ทางโครงการฯ ได้มีประกาศเตือนไปยังประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะขณะนี้โครงการฯ ไม่ได้ปล่อยน้ำให้ โดยให้เกษตรกรใช้น้ำฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ไปก่อน แต่พื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โครงการฯจะให้การช่วยเหลือเป็นจุดๆไป ตามนโยบายมาตรการการช่วยเหลือของคณะกรรมการบริหารจัดการ หรือแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-245540-41 ในเวลาราชการ ดังกล่าว
cr: กฤษดา จันทร์ดวง


#สถานการณน้ำ #แห้งแล้ง #ฝนตก #ห้วยหลวง #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท