ชมนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี มหาวิทยลัยราชภัฎอุดรธานี สามพร้าว

วันนี้ทางเราได้มีโอกาสและได้รับเกียรติ จากทางคณะอาจารย์นักศึกษา คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยลัยราชภัฎอุดรธานี สามพร้าว ถ่ายทำรายการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่จะนำไปโชว์ในงาน วันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 ช่วงวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 นี้ โดยจัดขึ้นที่ จัดที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัราชภัฎอุดรธานี สามพร้าว

ภายในงานมีการประกวดและแข่งขัน
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี
4. การแข่งขันโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนตามแนวทาง GLOBE
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
6. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
7. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
8. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9. การแข่งขันตอบปัญหาไอที
10. การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์
11. การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์
12. การแข่งขัน E-SPORT RoV
13. การประกวดปั้นโมเดลทางชีววิทยา
14. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
15. การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
16. การแข่งขัน A-Math
17. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี
18. การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ “สร้างโลกสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้”
19. การประกวด Science Show
20. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

หลากหลายสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ที่ทางคณะนำเสนอ เพื่อเป็นความรู้และสามารถต่อยอกนำไปใช้ได้จริง

ขอขอบพระคุณ ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า ที่มานำเปิดรายการด้วยตัวท่านเอง ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับการนำเสนอ และข้อมูลต่างๆ ร่วมด้วย อาจารย์กวีพงษ์ หงษ์ทอง ร่วมนำเสนอ คุณธวัชชัย สีลาโส ครูช่างและเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา และ ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ สำหรับการประสานงานครั้งนี้

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และ ติดตามในเทปต่อไปด้วยค่ะ


#นวัตกรรม #สิงประดิษฐ์ #เทคโนโลยี #วิศวกรรมเครื่องกล #มหาวิทยลัยราชภัฎอุดรธานีสามพร้าว #วันวิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #การศึกษา #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท