ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ปลัดจังหวัดอุดรธานี กราบสักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ปลัดจังหวัดอุดรธานี กราบสักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ก่อนที่ผู้ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษ และปลัดจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ

ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เดินทางเข้าพบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสทราบข่าวท่านได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบของที่ระลึกและดอกไม้เป็นกำลังใจพร้อมอวยพรท่านผู้ว่าและขอบคุณที่ช่วง 2 ปีที่อยู่อุดรธานี ท่านนำพาและพัฒนาเมืองอุดรธานีให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยในส่วนของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ และถนนเส้นตัดใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์

โดยในวันนี้นายกอบเกียรติ กาญจนะ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มรรคถายกวัดเกษรศีลคุณหรือป่าบ้านตาด นำคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคลเข้าพบ และกราบขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน กราบขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 2 ปีที่ท่านอยู่อุดรธานีได้ริเริ่มโครงการเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและประชาสัมพันธ์กิจกรรมจังหวัดผ่านข้าราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชนได้รับทราบ โครงการสวมผ้าไทยใส่บ้านผ้า เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะวัฒนาธรรมท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารที่บริเวณหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง ลดความเหลื่อมล่ำในสังคม ซึ่งสามารถระดับทุนในการซ่อมสร้างบ้านให้กับประชาชนได้เกือบ 10 ล้านบาท สร้างซ่อมแซมบ้านได้มากกว่า 275 หลัง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสในสังคมได้กว่า 275 ครอบครัว ให้มีบ้านที่มั่นคง ปลอดภัยและอบอุ่นอยู่อาศัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาอุดรธานี ขอบคุณในความเมตตา น้ำใจ และมิตรภาพดีๆ ที่พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีมีให้ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ปฏิบัติราชการที่อุดรธานี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กราบสักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องปฺฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อาทิ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในห้องปฏิบัติราชการ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ประจำห้องปฏิบัติราชการ กราบสักการะพระชัยมงคลเทวาสยามอุดรธานี และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

อนึ่งในวันเดียวกันนี้ นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี ได้กราบสักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดอุดรธานีในโอกาสครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เริ่มที่ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัด กราบสักการะพระชัยมงคลเทวาสยามอุดรธานี และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

#ผู้ว่าอุดร #วัฒนาพุฒิชาติ #ปลัดจังหวัดอุดร #บรรพตยาฟอง #ย้าย #เกษียณ #กราบลา #ข่าวอุดรธานี #มาแรง #ข่าวเด่น #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท