อุดรธานีแถลงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 63

ที่โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานแถลงข่าว สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจปี พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน ร่วมกิจกรรม เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.62) มีสัญญาณชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการชะลอตัวของภาคการเกษตร ซึ่งมีการชะลอตัวร้อยละ 1.7 และการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวร้อยละ 2.4

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 ภาคบริการมีการหดตัวร้อยละ 1.2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจโรงแรมลดลง ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ในปี 2562 เศรษฐกิจจะขยายตัวชะลอลง ร้อยละ 2.5 ตามการชะลอตัวของภาคเกษตร การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวและคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในปี 2563 ที่ร้อยละ 3.0 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4-3.5) จากปี 2562 โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมร้อยละ 3.2 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 2.5 ภาคบริการร้อยละ 2.8 การบริโภค ร้อยละ 2.6และการลงทุนภาคเอกชนร้อยละ 2.8 เป็นสำคัญ

#แถลงสถานการณ์ #เศรษฐกิจปัจจุบัน #แนวโน้มเศรษฐกิจปี63 #โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ #ข่าวเศรษฐกิจ #ข่าวอุดรธานี #มาแรง #ข่าวเด่น #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท