ข้อตกลง ปตท.สพ. ที่จะเยียวยาผู้ได้เผลกระทบจากการเผาก๊าซ จากสัมปทานแหล่งก๊าซสินภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

หลังจาก บ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จก.(มหาชน) ตัดสินใจหยุดกิจกรรมเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติ (ปิดหลุมชั่วคราว) ที่ฐานผลิต ซี. หลุมภูฮ่อม 13 แปลงสัมปทานแหล่งก๊าซสินภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ที่อาจจะต้องทิ้งก๊าซที่สำรวจพบ 27 ล้าน ลบ.ฟุต.ต่อวัน หลังจากการเจาะและเผาก๊าซสำรวจปริมาณ(แฟร์ก๊าซ) เกิดกลิ่นและเสียงกระทบกับ พระ เณร ฆราวาส ในวัดป่าภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ซึ่งการปิดชั่วคราวจะใช้เวลา 6-8 วัน
บ.ปตท.สผ.จก.(มหาชน) ได้ประกาศใช้ 10 มาตรการ ในการเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ คือ

1.ควบคุมปริมาณการเผาก๊าซ เพื่อลดโอกาสการเกิดกลิ่น จากหลุมที่หัวเผา2.ลดปริมาณการเก็บกักน้ำและคอนเดนเสท (ที่คาดว่าเป็นต้นเหตุกลิ่น และไม่เคยพบมาก่อน) ที่ออกจากหลุมผลิตให้น้อยลง โดยเพิ่มจำนวนรถขนส่งให้ถี่มากขึ้น3.หยุดกิจกรรมการเผาก๊าซอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ทุกวันพุธ วันเสาร์ และวันพระ (เผาวันละ 1 ชม.เป็นเวลา 3 วัน)4.ให้มีผู้ประสานงาน แจ้งการทำงานและตอบข้อซักถาม ที่วัดป่าภูสังโฆ5.แจ้งกิจกรรมที่ฐานเจาะก๊าซก่อนล่วงหน้า 1 วัน6.นำหน้ากาก (พีเอ็ม 2.5) มอบให้ทางวัด เบื้องต้นมอบไปแล้ว 200 ชุด7.นำลุงลมบอกทิศมาติดที่วัดฯ8.นำอุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศมาติดที่วัดภูสังโฆ , 9.นำเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งที่กุฏิเจ้าอาวาสที่อาพาต ซึ่งข้อ 1-9 ดำเนินการไปแล้วและ 10.นำผู้มีอาการรับผลกระทบ เข้าตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล ตามโปรแกรมของพนักงาน (กำลังดำเนินการ)

ทั้งนี้ ปตท.สผ.ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ ที่ฐานผลิต 3 ฐาน จำนวน 4 หลุม ในพื้นที่สัมปทานสินภูฮ่อม ส่งตามท่อไปยังโรงแยกก๊าซที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จากนั้นบางส่วนส่งให้สถานบริการก๊าซ NGV โดยส่วนใหญ่ได้ส่งให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) นำไปใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ตามสัญญาสูงสุดวันละ 120 ล้าน ลบ.ฟุต แต่ ปตท.สผ.ผลิตก๊าซได้เพียง 80-90 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวันเท่านั้น จึงทำการเจาะสำรวจเพิ่มที่ฐานผลิต ซี. ซึ่งเกิดปัญหาในขณะนี้ โดยแผนที่กำหนดไว้จะเจาะสำรวจอีก 1 หลุม ที่ฐานผลิต เอ.ทางขึ้นภูฝอยลม

cr: Udontoday
#ปตทสผ #เยียวยา #ก๊าซภูฮ่อม #อำเภอหนองแสง #แท่นผลิตโครงการสินภูฮ่อม #อำเภอหนองวัวซอ #วัดป่าภูสังโฆ #ผลกระทบ #ภูฝอยลม #ข่าวเด่น #มาแรง #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท