1 เดือน ต้องเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าฯ อุดรธานี ขอทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเมืองให้มีความสะอาด ทำทุกวัน จริงจัง และต่อเนื่อง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องถิ่นจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด แขวงทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การพัฒนาเมืองต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการไปด้วยกัน เริ่มต้นจากการพัฒนาด้านความสะอาด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้ง 181 แห่ง ทำการปลดป้ายโฆษณาที่เก่า ชำรุด และผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ ให้คงไว้เฉพาะป้ายที่ขออนุญาตถูกต้องและของทางราชการที่ยังไม่หมดเวลาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำความสะอาดบนถนนสายหลัก สายรอง การตัดแต่งกิ่งไม้เถาวัลย์ตามสายไฟฟ้า และจัดเก็บสายไฟฟ้า สายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานให้สวยงาม จัดเก็บขยะ และจัดวางถังขยะให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนร่วมพัฒนาเมืองไปกับภาครัฐ โดยภารกิจนี้ขอให้เริ่มลงมือโดยทันที ทำทุกวัน จริงจัง และต่อเนื่อง หลังจากนั้นอีก 1 เดือน จะมาดูความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยคาดว่าการพัฒนาทั้งหมดนี้ภายใน 3 เดือน ทุกพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางแน่นอน รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดอุดรธานีครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติในอนาคตอันใกล้นี้

cr: ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ทำความสะอาด #จัดระเบียบ #ต้องเปลี่ยนแปลง #ร่วมมือ #ทุกภาคส่วน #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #ข่าวเด่น #มาแรง #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท