อีสานจะมีผนฟ้าคะนอง และ หนาวลงอีก 2 – 4 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันข้างหน้า โดยคาดหมาย ในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ย. 62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ย. 62 จะมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

สำหรับสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ ถึงเวลา 06:00 น.วันพรุ่งนี้ มีดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)ตอนบน ของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตอนล่างของภาค อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีเมฆเป็นส่วนมาก และมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสลมผิวพื้นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นและมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย

#พยากรณ์อากาศ #อากาศหนาว #ฝนฟ้าคะนอง #ภาคอีสาน #กรุมอุตุนิยมวิทยา #ข่าวเด่น #มาแรง #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท