จังหวัดอุดรธานี กําหนดจัดงานประจําปีทุ่งศรีเมือง 1 – 12 ธ.ค. 62 นี้

ซมขบวนแห่วัฒนธรรมดีศรีอุดร การออกร้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชมการประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด เซปัคตะกร้อ เดาะบอล เพาะกาย ประกวดควาย กาชาด ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก กลางคืน ชมการแสดง และศิลปินชื่อดัง ตลอด 12 วัน 12 คืน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กําหนดจัดงานทุ่งศรีเมืองระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค. นี้ คู่กับวิถีชีวิตของคนอุดรธานี รวมถึงเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวเมืองอุดร

มีการออกร้านและจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดธิดาผ้าหมี-ขิด การประกวดร้องเพลง ฟังหมอลํากลอน ชมการแข่งขัน มวยไทย ประกวดควายสวยงาม และร่วมลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาดและการออกสลากลางคืน ชมการแสดงบนเวทีกลาง มหรสพและความบันเทิงจาก นักร้อง นักแสดง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเหล่ากาชาด ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ร่วมกันจัดงานทุ่งศรีเมืองระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานงานทุ่งศรีเมืองให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาสัมพัรธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนให้มาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น การจัดงานทุ่งศรีเมืองปีนี้ ขอให้ทุกค ที่เคยคํานึงความสนุกสนานของประชาชนเป็นหลัก จัดนิทรรศการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในศาสตร์ การออกสลากกาชาด นํารายได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ปีนี้ จําหน่ายใบละ 100 บาท / รางวัล รางวัลใหญ่ บ้าน พร้อมที่ดิน พร้อมค่าโอน รางวัลอื่นประกอบด้วย สร้อยคอทองคํา โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ท่านที่สนใจสามารถซื้อได้ที่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ทําการปกครอง และส่วนราชการต่างๆ หรือภายในบริเวณการจัดงาน ร้านมัจฉากาชาด งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ส่วนการออกร้านมัจฉากาชาด จะมีรางวัลเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ทุกคืน

นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เปิดเผยว่า พิธีเปิดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทําการ บวงสรวง สักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้น ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. ชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมดีศรีอุดร ซึ่งแบ่งกลุ่มขบวนตามคําขวัญจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มขบวนกรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง โดยเทศบาลนครอุดรธานีและ สันนิบาต / กลุ่มขบวนลือเลื่องแหล่งธรรมะ จากอําเภอเพ็ญ อําเภอสร้างคอม อําเภอบ้านผือ อําเภอน้ําโสม และอําเภอนายูง /ขบวนอารยธรรมห้าพันปี จากอําเภอหนองหาน อําเภอไชยวาน อําเภอบ้านดุง อําเภอพิบูลรักษ์ และอําเภอทุ่งฝน / กลุ่ม เวนธานีผ้าหมีขีด จากอําเภอเมือง อําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง และอําเภอประจักษ์ศิลปาคม / กลุ่ม ขบวนธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง จากอําเภอกุมภวาปี อําเภอวังสามหมอ อําเภอศรีธาตุ อําเภอโนนสะอาด และอําเภอกู่แก้ว โดยขบวนเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ ห้าแยกน้ําพุ สีแยกหอนาฬิกา ถนนประจักษ์ฯ ถนนหมากแข้ง ถนนอธิบดี และสลายขบวนที่ถนนมุขมนตรี

ช่วงเย็น ชมการแสดง แสง สี เสียง การเชิดสิงโตและมังกร ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม / ช่วงกลางวัน ชมนิทรรศการและการออกร้านส่วนราชการ ร่วมชิงโชคทําบุญ ช่วยเหลือผู้ยากไร้กับร้านมัจฉากาชาดและการออกสลากกาชาด / ช่วงเย็น ค่ําชมสาธิตตะกร้อลอดห่วง การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแสดงบนเวทีกลาง การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดธิดาและเทพบุตรผ้าหมีขีด การประกวดร้องเพลง การแข่งขันเพาะกาย ประกวดส้มตํา และฟังหมอลํากลอน นอกจากนี้ ยังมีมหรสพ การแสดงคอนเสิร์ตนักร้อง นักแสดงและศิลปินชื่อดังตลอด 12 วัน 12 คืน

สําหรับงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เป็นงานประจําปีที่จัดต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ในสมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชกา จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี จัดงานบวงสรวงสักการะ บูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่ปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมกับการจัดงานเฉลิมฉลอง

#งานทุ่ง #ทุ่งศรีเมือง #มหรสพ #เฉลิมฉลอง #12วัน12คืน #คอนเสิร์ต #หมอลำ #ลูกทุ่ง #การแสดงพื้นบ้าน #กาชาด #ข่าวอุดรธานี #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวเด่น #มาแรง #ข่าวใหญ่ #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท