จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เตรียมลงพื้นที่ไปหาครอบครัวแรงไทยที่ไปทำงานอิหร่าน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้ทำการอพยพ

ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในการเตรียมการช่วยคนไทยและแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิรัก อิหร่าน และประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐมนตรีและกรมจัดหางาน ซึ่งมีแผนการและให้เตรียมตัวในการอพยพในกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว โดยมีแรงงานไทยในตะวันออกกลาง กว่า 3 หมื่นคน เป็นแรงงานจากอุดรธานีกว่า 3,000 คน หากมีเหตุจำเป็นจะต้องอพยพออกจากพื้นที่หากเกิดสภาวะฉุกเฉินสามารถทำได้ทันที ส่วนคไทยและแรงงานไทย ที่มีความต้องการอพยพ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานทูตหรือสำนักงานดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศได้ทันที

สำหรับในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ประเทศอิหร่าน นั้น ในภาพรวมทั้งประเทศเป็นเรื่องนโยบายของระดับรัฐมนตรี ที่จะกำหนดแผนหรือนโยบายในการเคลื่อนย้ายหรือสั่งการให้อพยพคนไทยและแรงงานที่ไทย อยู่ในประเทศพื้นที่ที่เกิดกรณีขัดแย้งทั้งหมด โดยเฉพาะในประเทศอิรักและประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นคู่กรณีกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอยู่ในขณะนี้

ในส่วนพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี มีแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิหร่าน 5 คน และ ประเทศอิรัก 1 คน ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง ได้สั่งการให้พื้นที่เข้าไปพบปะพูดคุย ติดตาม ประสานงานกับครอบครัวของแรงงานไทยที่อยู่ใน 2 ประเทศ ดังกล่าว เพื่อทราบสถานการณ์ความจริง ในตอนนี้เป็นอย่างไร เพราะคนไทยที่ไปทำงาน ที่นั้น มีการติดต่อกลับมาหาครอบครัว ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ก็มีแผนที่จะเดินลงพื้นที่ในเช้าวันพรุ่งนี้ ที่10 ม.ค.2563 เวลา 10.00 น.

จัดหางานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ข้อมูลของแรงงานไทยทั้งประเทศล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่เดินทางไปทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีจำนวน 149,455 คน ทำงานอยู่ในประเทศอิหร่าน จำนวน 111 คน ประเทศอิรัก 3 คน และที่ทำงานอยู่ในประเทศตะวันออกกลาง 14 ประเทศจำนวน 30,641 คน เป็นแรงงานไทยจากจังหวัดุดรธานี ในประเทศตะวันออกกลาง จำนวน 3,386 คน

ซึ่งในกรณีที่คนไทย หรือแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินต้องการที่จะอพยพออกจากพื้นที่นั้นๆ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้น หรือ สำนักงานดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศได้ ดังกล่าว

cr: กฤษดา จันทร์ดวง
#จัดหางาน #อิหร่าน #แรงงานไทย #ข่าวใหญ่ #ข่าวเด่น #มาแรง #Udonthani #ข่าวชาวบ้าน #ข่าวอุดรธานี #สำนักข่าวคปท

Facebook Comments

Admin คปท